Breidag

Breidag.nl
Eerstvolgende Breidag: 24 & 25 oktober2014

Eerstvolgende Breidag

24 & 25 oktober2014

Privacy en Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is
het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.
De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden
beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen advies) van welke aard dan ook.

De organisatie van de Breidag en Haakdag, tevens eigenaar van website www.breidag.nl en www.haakdag.nl, is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en
combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld berusten deze rechten bij Second Events. Zonder schriftelijke toestemming van Second Events is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.


Second Events
Evenementenbureau Second Events
De Haven 1
9468 CP ANNEN
Telefoon: 0592 273903
Fax: